Sint Nicolaas

  • 3
  • dec

Sint Nicolaas

  • 3 december 2021

Sint Nicolaas herinnert aan de bisschop van Myra, die vele goede daden deed. De diepere betekenis van dit feest is niet eenduidig. Sint Nicolaast kan een wegbereider zijn voor het Christuskind, maar wordt ook gezien als heelmaker, iemand die ons leert hoe we één worden met het kind in onszelf. Daarnaast wordt dit feest simpelweg gevierd op de manier die we allemaal kennen: het feest van geven en ontvangen.