IJmuider Courant 29-10-2019

IJmuider Courant 29-10-2019

IJmuider Courant 29-10-2019
 
IJMUIDEN 29-10-2019 
Na de voorjaarsvakantie begint er onder de vleugels van schoolbestuur Atlant Basisonderwijs een vrije school in Velsen. Onder de naam Waldorf aan Zee gaat de school starten met een kleutergroep in twee leegstaande lokalen op locatie Oost van basisschool Het Kompas aan de Heerenduinweg in IJmuiden. 
Het initiatief is genomen door twee ouders Sjoerdtje Rasmussens en Romée Rem uit Santpoort-Noord. Rasmussens: ,,We vroegen ons af waarom er nog geen vrije school in Velsen is gevestigd omdat we onze oudste kinderen daar wel beter bij vonden passen. Een vrije school heeft meer aandacht voor creativiteit. En kinderen kunnen nog net wat langer kind zijn dan op andere scholen.’’ Omdat hun eigen kinderen op de Parnassiaschool van Atlant zaten, werd contact gezocht met het schoolbestuur om te zien of zij wat in de plannen zagen. Dat bleek zo te zijn en er werd een werkgroep opgericht. 
Rasmussens: ,,Vrije Scholen in Haarlem waar ook veel leerlingen uit Velsen heen gaan, hebben een wachtlijst dus we verwachten dat er veel animo is.’’ De dichtstbijzijnde vrije school ten noorden van het Noordzeekanaal is in Castricum gevestigd. 
Voor aansluiting bij Atlant is gekozen omdat dat praktischer is, vertelt Rasmussens. ,,Dat is praktischer.’’ Een nieuwe school oprichten heeft veel meer voeten in de aarde. Zoals de afgelopen jaren is gebleken toen De Schoolwerkplaats wilde starten. De gemeente zag dat aanvankelijk niet zitten maar moest uiteindelijk toch instemmen met de komst van de school in Santpoort-Noord. Er zijn gesprekken geweest om misschien samen op te trekken, vertelt Rasmussens maar de initiatiefnemers besloten om toch hun eigen weg te gaan. ,,Hoewel er best raakvlakken zijn, zijn de visies toch wel verschillend. Op een vrije school hebben de leerlingen toch meer structuur.’’ 
Bij het begin van de zoektocht is ook gekeken naar Velserbroek maar dat lukte niet. Dus kwam Het Kompas in beeld waar wel ruimte was. Er is voor gekozen om zo snel mogelijk te beginnen. ,,Met de kleutergroepen kan dat.’’ De Waldorfschool verwacht dat er zich 15 tot 25 kinderen zullen aanmelden. 
Op maandag 19 november is er op de Waldorfschool (Kompas locatie Oost), een ouderavond voor wie meer wil weten, meer info volgt op de Facebookpagina Vrije School Santpoort-Noord (moet nog aangepast worden).