De bewegende klas

De bewegende klas

Het vrijeschoolonderwijs (klas 1 t/m 6) kenmerkt zich door de koppeling tussen bewegen en leren. Met het concept van de bewegende klas stimuleren we dit extra. Om veel bewegen in de praktijk mogelijk te maken, is een grote vrije ruimte nodig. Kinderen zitten daarom niet op stoeltjes achter tafels, maar krijgen een eigen zitkussen en delen een houten bank. Met deze banken zijn verschillende opstellingen te maken. De dag start regelmatig met een parcours van hindernissen waarin de evenwichtszin en de tastzin worden gestimuleerd. In dit parcours oefenen de kinderen samenwerken en gericht bewegen. De opstelling van het klaslokaal verandert mee met het doel van de les; een kring, een rij-opstelling of een opstelling in groepjes. Bij alle drie de werkvormen blijven de kinderen de leerkracht van top tot teen zien. De opstelling verandert regelmatig zodat de kinderen nooit lang in dezelfde houding zitten. Een bewegende klas maakt een vierkante klas rond; iedereen zit vooraan en kan elkaar zien en ervaren. Dit versterkt het groepsgevoel. De kinderen kijken niet alleen naar de leerkracht, maar ook naar de andere kinderen. De bewegende klas stimuleert ook de creativiteit van de leerkracht in het gebruik van nieuwe werkvormen. Tevens vergemakkelijkt het de overgang van de kleuterklas, waar vrij bewegen en spelen de norm is, naar het schoolse leren.  

In de hoogste klassen van de onderbouw zal onze school ander meubilair gaan gebruiken. Bijvoorbeeld: verrijdbare zit-sta tafels. Deze geven nog steeds de ruimte en beweeglijkheid om de klas in te delen zoals het beste past bij de activiteit. De kring, wordt net als in de andere klassen behouden en binnen een paar tellen kan alles aan de kant om de ruimte te gebruiken voor het bewegen. Het kunnen wisselen tussen staand en zittend werken is erg goed voor de concentratie en betrokkenheid tijdens de lessen. Het parcours en de fysieke beweeglijkheid maken, naast nog steeds veel motorische oefeningen en vaardigheden, plaats voor innerlijke beweeglijkheid. Beweeglijkheid in het wisselen van perspectief, je inleven in een ander, iets van alle kanten bekijken.