Missie

Missie

Wij werken vanuit een door antroposofie geïnspireerd mens- en wereldbeeld. Antroposofie betekent wijsheid over de mens. Dit mens- en wereldbeeld is door Rudolf Steiner beschreven in zijn boeken en bracht hij over in honderden voordrachten. Elk mens wil en kan zich ontwikkelen in de ontmoeting met de wereld. Deze natuurlijke motivatie voor ontwikkeling en leren willen wij, met ons onderwijs, levend houden. 

Wij bieden kwalitatief hoogstaand vrijeschoolonderwijs. Kinderen ontwikkelen zich in verschillende fasen en daar sluiten wij ons bij aan met het onderwijs aanbod. Spel en beweging zijn essentiële schakels in het leren met hoofd, hart en handen. 

Wij zoeken naar eigentijdse oplossingen voor uitdagingen die wij tegenkomen binnen onze schoolgemeenschap, onderwijspraktijk en die zich aandienen in de maatschappij.  

In onze onderwijs maken wij veel gebruik van sprookjes, mythes en andere verhalen. Daarbij leggen wij de verbinding met de culturele achtergrond van de kinderen die onze school bezoeken. Ook bij de viering van jaarfeesten zoeken wij deze verbinding. 

Wij hebben een ontwikkelingsgerichte en lerende houding. Om de kinderen goed te kunnen begeleiden, ontwikkelen en scholen wij onszelf ook permanent. Wij zijn professionals die eigenaar zijn van processen en nemen daarin onze verantwoordelijkheden. Een voorwaarde is dat wij ons open opstellen naar elkaar. 

Wij zorgen voor een veilige en aantrekkelijke (leer) omgeving. Wij doen er alles aan om een opgeruimde en verzorgde school te hebben. Wij gebruiken daarbij mooie en natuurlijke materialen. Dit alles draagt bij aan de fysieke en mentale veiligheid van de kinderen. 

Wij vormen een gemeenschap waarin wij open en respectvol met elkaar omgaan. Wij hebben naar de kinderen en ouders toe een voorbeeldfunctie. Gelijkwaardigheid vinden wij belangrijk. Ieder mens doet ertoe en iedere mening is van belang. Ouders nemen een belangrijke plek in op onze school. Zij denken mee, vervullen taken en zijn deelnemers aan gemeenschappelijke activiteiten.