Visie

Visie

Wij werken aan kwalitatief hoogstaand eigentijds vrijeschoolonderwijs, gebaseerd op en geïnspireerd door de antroposofie. Wij zoeken in ons onderwijs naar antwoorden op de ontwikkelingsvragen van elk individueel kind. Tegelijkertijd krijgt bij ons de klas, als sociale groep, aandacht en zorg. 
Wij vinden het opdoen van kennis en vaardigheden belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. Daarnaast richten wij ons expliciet op socialisatie en persoonsvorming. De kinderen kunnen zich zo ontwikkelen tot zelfstandig oordelende en vrij denkende mensen. Bij ons op school zetten de kinderen de eerste stappen op hun weg daar naar toe. 
Kinderen met verschillende sociale, culturele en religieuze achtergronden groeien op onze school in verbinding met elkaar op. Ouders en leerkrachten vormen daarbij met elkaar een gemeenschap, die om de kinderen heen staat. 
Wij, als leerkrachten, verbinden ons met de kinderen die de ouders aan ons toevertrouwen. Door onze ontwikkelingsgerichte en lerende houding, de samenwerking met kinderen en ouders, scheppen wij een omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geven klassikaal onderwijs waarin wij de kinderen aanspreken op hun eigen niveau. Daarbij zorgen wij voor een kleurrijke en gestructureerde leeromgeving.