Vrije school

Vrije school

De antroposofische menskunde van Rudolf Steiner is de basis voor ons pedagogisch handelen. We zien kinderen als unieke individuen die met een eigen doel en specifieke talenten op de wereld zijn gekomen. Door een breed palet aan vakken en werkvormen aan te bieden, kan ieder kind zich breed ontwikkelen. Binnen dit brede aanbod is er ruimte om je eigen kleur, toon, stijl en interesse te vinden, zodat je daadwerkelijk kan worden wie je in wezen al bent. Een evenwichtige ontwikkeling van hoofd, hart en handen – dus de ontwikkeling van de gehele mens – is in het vrijeschoolonderwijs essentieel. We willen dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen: sociaal-emotioneel goed ontwikkeld en intellectueel bewust, maatschappelijk betrokken en innerlijk vrij. Zo zal het kind later als volwassene op een authentieke, creatieve en zelfstandige manier vorm kunnen geven aan zijn of haar leven en aan het samenleven met de mensen om zich heen. Langs deze weg bouwt het vrijeschoolonderwijs mee aan de ontwikkeling van een gezonde samenleving.  
Het spreekt voor ons vanzelf dat wij de kinderen op niveau laten uitstromen naar het vervolgonderwijs. De kerndoelen die voor alle scholen in Nederland gelden, zijn naast onderstaande vanzelfsprekend ook doel van het onderwijs.