Onderwijs

Schoolgids

Klik hier voor de schoolgids van 2023-2024

Ons team

We hebben een enthousiast en betrokken team. Het samen bouwen aan onze nieuwe school zorgt voor een gezamenlijk doel en gedeelde verantwoordelijkheid. Ons team bestaat uit: Schoolleider: Ali Verwoerd Interne begeleider: Susanne Witlox Groepsleerkrachten: kleuterklas A: Sandra Dol en Laura...
Meer informatie

Onze school

Waldorf aan Zee is een nieuwe vrij schoolstroom onder de vleugels van schoolbestuur Atlant Basisonderwijs. De plek van deze school is in één van de Kompasscholen aan de Heerenduinweg (locatie Oost), prachtig gelegen tegenover het bos. Er zijn twee kleuterklassen,...
Meer informatie

Kleuterklas

De kleutertijd is een unieke fase in het leven van de mens. Enthousiast spelend en bewegend wil het jonge kind de wereld leren kennen en begrijpen via de ervaringen. Het spel is de taal van het kind en zijn weg...
Meer informatie

Onderbouw (klas 1 t/m klas 6)

Op de vrijeschool maken we nadrukkelijk onderscheid tussen de kleuterklassen en de onderbouw, nl. klas 1 t/m 6. Omdat ons onderwijs aansluit op de behoeften en ontwikkeling van het kind vinden we dit pedagogische onderscheid heel belangrijk. Dit brengen we...
Meer informatie

Missie

Wij werken vanuit een door antroposofie geïnspireerd mens- en wereldbeeld. Antroposofie betekent wijsheid over de mens. Dit mens- en wereldbeeld is door Rudolf Steiner beschreven in zijn boeken en bracht hij over in honderden voordrachten. Elk mens wil en kan...
Meer informatie

Visie

Wij werken aan kwalitatief hoogstaand eigentijds vrijeschoolonderwijs, gebaseerd op en geïnspireerd door de antroposofie. Wij zoeken in ons onderwijs naar antwoorden op de ontwikkelingsvragen van elk individueel kind. Tegelijkertijd krijgt bij ons de klas, als sociale groep, aandacht en zorg. ...
Meer informatie

Vrije school

De antroposofische menskunde van Rudolf Steiner is de basis voor ons pedagogisch handelen. We zien kinderen als unieke individuen die met een eigen doel en specifieke talenten op de wereld zijn gekomen. Door een breed palet aan vakken en werkvormen...
Meer informatie

De bewegende klas

Het vrijeschoolonderwijs (klas 1 t/m 6) kenmerkt zich door de koppeling tussen bewegen en leren. Met het concept van de bewegende klas stimuleren we dit extra. Om veel bewegen in de praktijk mogelijk te maken, is een grote vrije ruimte...
Meer informatie

Buitenonderwijs

Waldorf aan Zee hecht veel waarde aan de wijsheid van de natuur en de dynamiek van de seizoenen. De seizoensgebonden jaarfeesten zorgen voor een besef van het jaarverloop en verbondenheid met de natuur. De unieke ligging van onze school nabij...
Meer informatie

Jaarfeesten

De jaarfeesten geven ritme aan het schooljaar en zijn gemeenschapsvormend. Samen zingen, dansen, muziek maken, gezellig samen iets lekkers eten; het tilt ons even uit boven de dagelijkse beslommeringen. De meeste feesten vieren we met de hele school; leerlingen, leerkrachten...
Meer informatie

Inschrijfformulier Waldorf aan Zee