Kleuterklas

Kleuterklas

De kleutertijd is een unieke fase in het leven van de mens. Enthousiast spelend en bewegend wil het jonge kind de wereld leren kennen en begrijpen via de ervaringen. Het spel is de taal van het kind en zijn weg tot leren. Kleuters leren niet met hun hoofd, maar met hun ledematen en hun zintuigen. Dit is belevend leren via het vrije spel. In de kleuterklas wordt dat op allerlei manieren gestimuleerd: spelmaterialen als doeken, kisten en planken voor het fantasiespel. De kleuter kan er zijn eigen wereld mee scheppen. Door veel te spelen en te bewegen, door liedjes, spelletjes en verhalen wordt het kind baas in eigen lichaam. Het laten beleven van het dag-, week- en jaarritme zijn belangrijke facetten van ons kleuteronderwijs. De verschillende spelvormen en knutselactiviteiten bieden volop mogelijkheden om allerlei dingen te ontdekken én te ontwikkelen. De grove en fijne motoriek, de taal en dingen samen doen.
Bij oudere kleuters, vijf- en zesjarigen, wordt het spel steeds doelgerichter. Dit is een van de signalen dat ze binnenkort toe zullen zijn aan het cognitieve leren. De kinderen werken onder leiding van de kleuterjuf meer taakgericht en krijgen meer uitdaging.